Kunstterapi


Kunst, Kursus & Kunstterapi

Lea Hankil Andersen

Hvad er kunstterapi?


Kunstterapi er en psykoterapeutisk arbejdsform, der kan hele og forbinde mennesker til sig selv, starte udviklingsprocesser, og åbne for større forståelse og accept af sig selv og dermed af andre.


Overordnet er kunstterapien funderet i den Jungianske dybdepsykologi, der bl.a. ser på menneskets ubevidste sider som et kreativt potentiale for udvikling og forandring.


Kunstterapi er derfor en terapiform, der tilbyder en kombination af en praktisk udtrykkende del og en analytisk samtalende del.


Der kræves ingen forkundskaber eller kunstneriske talent. Kunstterapi er for alle. 

 Kunstterapi kan hjælpe dig til at genfinde selvværd,

personligt mod og livslyst.


Hvordan?


I praksis betyder det at man som klient arbejder med at udtrykke eller udfolde sig gennem f.eks. maleri, tegning, collage, modellering, dans, drama eller anden kropslig bevægelse. Udtrykket danner herefter baggrund for den undersøgende samtale og dialog, der  ligesom i almen psykoterapi er en vigtig del af det terapeutiske arbejde. Anerkendelse, indsigt og dermed ny forståelse opstår nemlig når vi erfarer sammenhængen mellem det vi udtrykker, føler og sanser og de tanker vi gør om os selv og vores liv.

 

"Når f.eks. børn udtrykker sig gennem kunsten, kommer der pludselig billeder, ord, følelser og tanker på det der ellers kan være svært og vanskeligt at snakke om. Det er som en knude der løsnes op, - der bliver plads til at noget kan flyde frit igen. Forundring, lettelse og glæde er følelser der ofte indfinde sig efter den skabende proces, men også tristhed, udmattelse eller sorgfyldt stemning kan forløses her. At opnå den form for kontakt til sig selv gennem det kunstterapeutiske arbejde, har en meget helende effekt på selvværdet i ethvert menneske..."


Hvornår?


Alle mennesker kan rammes af  sorg, depression, stress, tab, skilsmisse, mobning elller modløshed generelt. - Børn og unge kan have særlig behov for hjælp og støtte til at komme videre efter f.eks. forældres skilsmisse eller dødsfald. Kunstterapi baner ofte vejen for det der er svært at sætte ord på. Unge under uddannelse kan føle sig hårdt ramt af præstationsangst, depression og ensomhed og kan derfor have stor udbytte af kunstterapiens praktiske tilgang, hvor de kan lære at møde sig selv mere fri og anerkendende, uden urealistiske høje krav.

Har man eksistentielle spørgsmål som: " Hvorfor skal jeg leve?" eller "Hvad er meningen med mit liv? , så kan kunstterapi være et redskab til at udforske og skabe klarhed med.     Kunst, Kursus & Kunstterapi    -    Lea Hankil Andersen    -     8370 Hadsten    -   Tlf: 22 23 69 77    -    lea.hankil.andersen@gmail.com    -    www.leahankil.dk